Šiuo Etikos kodeksu vadovaujasi VA Akademijos bendruomenei priklausančios virtualios asistentės.

Aš, virtuali asistentė:

 • vykdau veiklą teisėtai, laikausi visų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • esu sąžininga, patikima ir stropiai vykdau visus prisiimtus įsipareigojimus sau, klientams, partneriams, kolegoms;
 • apsiimu atlikti tik tokius projektus, kuriems įgyvendinti turiu pakankamai gebėjimų. Jei projekto uždaviniai viršija mano galimybes, nedelsdama apie tai informuosiu klientą;
 • visą kliento pateiktą informaciją laikau konfidencialiai, nesidalinu su kitais ir nenaudoju asmeniniams interesams;
 • vertinu santykius su kiekvienu klientu ir vieno kliento nelaikau reikšmingesniu už kitus;
 • esu sąžininga kalbėdama apie savo ketinimus ir teisingai nurodau savo įgūdžius bei gebėjimus;
 • visada pranešu apie visas sąlygas ir terminus prieš sutikdama apsiimti atlikti bet kokį darbą;
 •  informuoju savo klientus apie visas aplinkybes, kurios gali apriboti mano efektyvumą ir / arba gali turėti įtakos darbo atlikimo laikui;
 • esu atsakinga, visada pripažįstu tiek savo, tiek mano subrangovų klaidas ir jas ištaisau nedelsdama;
 • nuolat gilinu savo žinias, lavinu įgūdžius, kad jie atitiktų šiandienos kokybės reikalavimus;
 • savo naudojamą programinę įrangą bei įrankius saugau nuo virusų ir kitų grėsmių, kurios gali sukelti nepatogumų mano klientams;
 • prisidedu prie VA Akademijos bendruomenės su gerais ketinimais ir dalinuosi savo žiniomis bei patirtimi su naujais ir esamais VA Akademijos bendruomenės nariais.

Jei virtuali asistentė, priklausanti VA Akademijos bendruomenei, pažeidžia Etikos kodeksą, ji gali būti pašalinta iš VA Akademijos bendruomenės.